درباره سایت توسکا نیوز

یکی از دستاوردهای مهم بشر در عصر حاضر را می توان رشد و توسعه دانش و تکنولوژی حوزه رسانه دانست. اما با این همه تحول عمیق و وسیع، تاثیر مثبت این دستاورد عظیم بسیار کمتر از بایدهای مورد انتظار بشر بوده که باید مهمترین عامل این فاصله را همان غفلت از رسالت اصلی خویش یعنی عدم توجه کافی به ”خیرخواهی همگانی” به حساب آورد. رسالت رسانه ای که در صورت تحقق یقینا می توانست نماد کامل از عزم و اراده انسانی، به قصد رعایت حقوق همه جانبه تمامی افراد با هر نژاد، فرهنگ و اعتقادی باشد؛ متاسفانه به جای بروز این امر مهم بیشتر به ابزاری برای استحمار، استثمار و سهم خواهی و سودجویی صاحبان این عرصه بدل شده است. در جوامع دینی هم این مهم که در قالب امر به معروف و نهی از منکر قابل تعریف بوده با ورود امیال و اغراض شخصی یا گروهی به حوزه تشخیص و تکلیف عمدتا تناسب درست آنها را دستخوش تحول ناخوش و جامعه را از ثمرات سازنده آن محروم ساخته است.
ما با “توسکانیوز” آمده ایم تا در این عرصه پر تلاطم با استعانت از پروردگار متعال در جهت تحقق تکلیف خویش به قدر وسع و به دور از اغراض و امیال شخصی و جناحی، با بیان حقایق به تناسب واقعیت های موجود، همراه با صداقت و انصاف تمام، بدون لکنت زبان در سایه شناخت لازم و ثبات قدم در مواجهه با سراب های تزویر، وسوسه های تطمیع و نهراسیدن از چنگ و دندان کانون های زیاده خواه و با استمداد از تمامی افراد اندیشمند و فرهیخته آشنا و درگیر با این عرصه، در توسعه ”خیرخواهی همگانی” تکلیف انسانی خویش را به نحو احسن نسبت به خود و دیگران محقق سازیم.
انشاالله

تمامی حقوق متعلق به سایت خبری توسکا نیوز می باشد.